SACD Vårmöte 17

I mars 2017 anordnade vi SACDs vårmöte på anrika Grand Hôtel i Stockholm. I Grands unika salar hölls spännande föreläsningar av tre svenska framgångsrika tandläkare och tandtekniker. Under den festliga middagen i Spegelsalen höll Peter Siepen låda hela kvällen.